Tietosuojaseloste

Rekisteri -ja tietosuojaseloste

Tämä on Pesupaikka.net:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2023, viimeisin muutos 1.5.2023.

1. Rekisterinpitäjä

UD Soft Oy, Y-Tunnus: 3280645-5
Papinpöydänkuja 1, 00340 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

UD Soft Oy / Teemu Lehtoranta
pesupaikka@pesupaikka.net

3. Rekisterin nimi

Sivuston käyttäjärekisteri, ranki.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Luomalla käyttäjätilin hyväksyt, että Pesupaikka.net käsittelee antamiasi henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ilmaisen palvelun toimittaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, profilointiin tai mihinkään muuhun toimintaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: sähköpostiosoite, emit-kortin numero (annettaessa) sekä verkkoyhteyden IP-osoite.
Rankille tallennettavia tietoja ovat: nimi, emit-numero sekä tulokset suunnistustapahtumissa.
Tiedot säilytetään niin kauan, kuin se on sivuston toiminnan kannalta välttämätöntä. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröintilomakkeelta. Rankille tallennettavat tiedot saadaan eri iltarastitapahtumien tuloslistoilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).